خانه / بافتنی / آموزش بافتنی / آموزش گام به گام بافت جلیقه طرح دار مردانه
آموزش گام به گام بافت جلیقه طرح دار مردانه
آموزش گام به گام بافت جلیقه طرح دار مردانه

آموزش گام به گام بافت جلیقه طرح دار مردانه

آموزش گام به گام بافت جلیقه طرح دار مردانه

ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﻓﺖ ﺍﯾﻦ ﺟﻠﯿﻘﻪ ﺑﺎﻓﺘﻨﯽ ﺑﻪ ۵ ﮐﻼﻑ ﺑﺎﻓﺘﻨﯽ ﻭ ﻣﯿﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۵ ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺩﺍﺭﯾﻢ. ﻧﻮﻉ ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﻓﯽ ،ﺭﻭ ﺑﺎﻓﯽ ﻭ ﺭﮐﻦ ﻫﺴﺖ.
ﻃﺮﺯ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺗﻪ ﮐﻪ :

ﺟﻠﻮ : ۵۰ ﺩﺍﻧﻪ ﺳﺮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ، ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﻭ ﺭﺝ ﺭﻭ ،  ۱ ﺭﺝ ﺯﯾﺮ ۴ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﻓﯿﻢ.

ﺑﻌﺪ، ﻧﻘﺸﻪ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﻓﯿﻢ:

۶ ﺩﺍﻧﻪ ﺭﺍ ۸ ﺭﺝ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﻓﺘﻪ، ۶ ﺩﺍﻧﻪ ﺭﺍ ۲ ﺭﺝ ﺭﻭ، ﯾﮏ ﺭﺝ ﺯﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﻓﯿﻢ ﻭ ﻫﺮ ۸ ﺭﺝ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﻗﺴﻤﺖ ﺭﺍ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .

ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﻭﺳﻂ ﺟﻠﻮ ۳ ﺩﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﺯﯾﺮ ۵ ﺩﺍﻧﻪ ﺭﺍ ، ﺩﻭ ﺭﺝ ﺭﻭ ﯾﮏ ﺭﺝ ﺯﯾﺮ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ.

۳ ﺩﺍﻧﻪ ﺯﯾﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺝ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﻓﯿﻢ :

ﺩﻭ ﺩﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﻧﺒﺎﻓﺘﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﯾﮏ ﺩﺍﻧﻪ ﺭﻭ ﻣﯽ ﺑﺎﻓﯿﻢ .

ﺩﺭ ﺭﺝ ﺭﻓﺖ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ۳ ﺯﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﻓﯿﻢ.

ﻗﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻪ ۳۵ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﮐﻪ ﺭﺳﯿﺪ ، ﯾﮏ ﺩﺍﻧﻪ ﯾﮏ ﺩﺍﻧﻪ ﮐﻮﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﺟﻠﻮ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﺠﺎﻑ ۱۱ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.

ﻗﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻪ ۴۰ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﮐﻪ ﺭﺳﯿﺪ، ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺁﺳﺘﯿﻦ ۸ ﺩﺍﻧﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .

ﺩﺭ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭ ۸ ﺩﺍﻧﻪ، ﺩﻭ ﺗﺎ ﺭﺍ ﺩﻭ ﺗﺎ ﯾﮑﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ۱۲ ﺑﺎﺭ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺣﻠﻘﻪ ﺁﺳﺘﯿﻦ ﺭﺍ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺠﺎﻑ ﺟﻠﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﻓﯿﻢ.

ﻗﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻪ ۶۳ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﮐﻪ ﺭﺳﯿﺪ، ۱۴ ﺩﺍﻧﻪ ﮐﻮﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .

۸ ﺩﺍﻧﻪ ﺳﺠﺎﻑ ﺟﻠﻮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﻘﻪ ﭘﺸﺖ، ۱۳ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﮐﻮﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

گروه وب سایت Hiwoman “هنرهای خانگی و صنایع دستی بانوان – اشتغال بانوان || Hiwoman.ir ” با هدف شناسایی برترین مجلات و نشریات بین المللی و ارائه برترین مدل ها به شما علاقمندان به هنرهای نمد دوزی اقدام به اشتراک گذاری آموزش گام به گام بافت جلیقه طرح دار مردانه می نماید. در این مطالب سعی شده تا مدل های ارائه شده در آنها کاملا منطبق با بروشور های ارائه شده توسط نشریات بین المللی.

دانلود نشریات بین المللی بافتنی

آموزش ها و مدل های زیبای پاپوش

برترین مدل های نشریات بافتنی

آموزش بافتنی و قلاب بافی

مدل های بافتنی و قلاب بافی

کانال آموزش بافتنی

[teleShare]

آموزش گام به گام بافت جلیقه طرح دار مردانه
آموزش گام به گام بافت جلیقه طرح دار مردانه

همچنین ببینید

ویدئو آموزش گام به گام کیف سرشونه‌ای چرم دوزی

ویدئو آموزش گام به گام کیف سرشونه‌ای چرم دوزی

ویدئو آموزش گام به گام کیف سرشونه‌ای چرم دوزی در بخش آموزش چرم دوزی به …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.