خانه / بافتنی / آموزش بافتنی / آموزش بافت عروسک های Minions
آموزش بافت عروسک های Minions
آموزش بافت عروسک های Minions

آموزش بافت عروسک های Minions

آموزش بافت عروسک های Minions

“هنرهای خانگی و صنایع دستی بانوان – اشتغال بانوان || Hiwoman.ir ”
آموزش بافت عروسک با قلاب:
شماره میل قلاب بافی: 4 یا 4.25

آموزش بافت سر عروسک:
2تا زنجیره ببافید.

رج اول: 6تا پایه کوتاه در زنجیره دوم بزنید.

رج دوم: 2تا پایه کوتاه در هر زنجیره (12پایه کوتاه)

رج سوم: 1 پایه کوتاه در زنجیره اول- 2تا پایه کوتاه در زنجیره دوم زنجیره، 6بار تکرار کنید. (18پایه کوتاه)

رج چهارم: یک پایه کوتاه در زنجیره اول- یک پایه کوتاه در زنجیره دوم- 2 تا پایه کوتاه در زنجیره سوم، 6بار تکرار. (24پایه کوتاه)

رج پنجم: 3تا پایه کوتاه – 2تا پایه یوتاه در یک زنجیره } 6بار تکرار. (30پایه کوتاه)

رج ششم: 4تا پایه کوتاه – 2تا پایه کوتاه در یک زنجیره، 6بار تکرار. (36پایه کوتاه)

رج هفتم: 5تا پایه کوتاه – 2تا پایه کوتاه در یک زنجیره، 6بار تکرار. (42پایه کوتاه)

رج هشتم: 6تا پایه کوتاه – 2تا پایه کوتاه در یک زنجیره } 6بار تکرار. (48پایه کوتاه)

رج 9تا12: 1 پایه کوتاه در هر زنجیره. (48پایه کوتاه در هر رج)

رج سیزده: 6تا پایه کوتاه – 1 کاهش (یک خانه را نمیبافیم تا دانه ها کم شوند)، 6بار تکرار. (42پایه کوتاه)

رج 14: 5تا پایه کوتاه – 1 کاهش ، 6بار تکرار. (36پایه کوتاه)

رج 15: 4تا پایه کوتاه – 1 کاهش، 6بار تکرار. (30پایه کوتاه)

قسمت سر را پر کنید.

رج16: 3تا پایه کوتاه – 1 کاهش } 6بار تکرار. (24پایه کوتاه)

رج17: 2تا پایه کوتاه – 1 کاهش } 6بار تکرار. (18پایه کوتاه)

رج 18: 1 پایه کوتاه – 1 کاهش } 6بار تکرار. (12پایه کوتاه)

پر کردن سر را کامل کنید.

نخ را از زنجیره ها رد کنید و بکشید تا جمع شود

 

بافت بدن عروسک:
رجهای 1تا7 سر را برای بدن تکرار کنید.

رج 8تا11: 1پایه کوتاه در هر زنجیره. (42پایه کوتاه در هر رج)

رج 12: 5تا پایه کوتاه – 1 کاهش } 6بار تکرار. (36پایه کوتاه)

رج 13: 1 پایه کوتاه در هر زنجیره. (36پایه کوتاه)

رج 14: 4تا پایه کوتاه – 1 کاهش } 6بار تکرار. (30پایه کوتاه)

رج15: 1 پایه کوتاه در هر زنجیره. (30پایه کوتاه)

رج 16: 3تا پایه کوتاه – 1 کاهش، 6بار تکرار. (24پایه کوتاه)

رج17: 1 پایه کوتاه در هر زنجیره. (24پایه کوتاه)

رج 18: 2تا پایه کوتاه – 1 کاهش ، 6بار تکرار. (18پایه کوتاه)

رج 19: 1 پایه کوتاه در هر زنجیره. (18پایه کوتاه)

قسمت بدن را پر کنید.

قسمت بالای بدن (گردن) را باز بذارید و قسمت پایین را ببندید.

 

بافت گوش ها:

با نخ رنگ زرد:

رج 1: 4تا پایه کوتاه در مشکی رنگ

رج 2: 1 پایه کوتاه – 2تا پایه کوتاه در یک زنجیره ، 2بار تکرار. ( 6 پایه کوتاه )

رج3: 2تا پایه کوتاه – 2تا پایه کوتاه در یک زنجیره، 2بار تکرار. ( 8 پایه کوتاه )

رج 4: 3تا پایه کوتاه – 2تا پایه کوتاه در یک زنجیره ، 2بار تکرار. ( 10 پایه کوتاه )

رج 5: 4تا پایه کوتاه – 2تا پایه کوتاه در یک زنجیره، 2بار تکرار. ( 12 پایه کوتاه )

رج 6: 5تا پایه کوتاه – 2تا پایه کوتاه در یک زنجیره، 2بار تکرار. ( 14 پایه کوتاه )

رج 7: 6تا پایه کوتاه – 2تا پایه کوتاه در یک زنجیره، 2بار تکرار. ( 16 پایه کوتاه )

رج 8: 7تا پایه کوتاه – 2تا پایه کوتاه در یک زنجیره، 2بار تکرار. ( 18 پایه کوتاه )

رج 9: 5تا پایه کوتاه – 2تا کاهش ، 2بار تکرار. ( 14 پایه کوتاه )

رج 10: 5تا پایه کوتاه – 2تا کاهش، 2بار تکرار. ( 12 پایه کوتاه )

دو لبه را روی هم بذارید و 5تا پایه کوتاه ببافید تا بهم وصل شوند.

در اخر دور گوش را دو ردیف پایه کوتاه میزنیم.

 

بافت دست ها:
رج اول: 8تا پایه کوتاه در مشکی رنگ

رج 2: 3تا پایه کوتاه – 2تا پایه کوتاه در یک زنجیره، 2بار تکرار. ( 10 پایه کوتاه )

رج 3تا7: 1 پایه کوتاه در هر زنجیره (10 پایه کوتاه )

قسمت دست ها را کم پر کنید.

 

بافت پاها:
رج1: 6تا پایه کوتاه در مشکی رنگ

دور2: 2تا پایه کوتاه – 2تا پایه کوتاه در یک زنجیره، 2بار تکرار. ( 8 پایه کوتاه )

رج 3: 3تا پایه کوتاه – 2تا پایه کوتاه در یک زنجیره، 2بار تکرار. ( 10 پایه کوتاه )

رج 4 تا7: 1 پایه کوتاه در هر زنجیره (10 پایه کوتاه )

قسمت پاها را پر نکنید.

دو لبه را روی هم بذارید و 5تا پایه کوتاه ببافید تا بهم وصل شوند.

 

بافت دم عروسک:
(2تا ببافید)

رج1: 11تا زنجیره ببافید. از زنجیره دوم شروع کنید و در هر زنجیره 1 پایه کوتاه ببافید (10 پایه کوتاه )

رج2: یک زنجیره ببافید. از زنجیره اول (زنجیره های پایه کوتاه رج قبل) در هر زنجیره یک پایه کوتاه ببافید (10 پایه کوتاه )

7تا زنجیره ببافید.

رج3: از زنجیره دوم در هر زنجیره 1 پایه کوتاه ببافید.

بافت رو ادامه بدید و 5تا پایه کوتاه در زنجیره های رج2 ببافید ( 11 پایه کوتاه )

رج4تا7: 1 پایه کوتاه در هر زنجیره ( در هر رج 11 پایه کوتاه )

لبه های دو تکه را روی هم بگذارید و دورتادور را پایه کوتاه ببافید. فقط وقتیکه به 6گوشه ها میرسید 3تا پایه کوتاه در یک زنجیره ببافید

مثلا وقتی که رج 7 تمام شد در زنجیره اول سه تا پایه کوتاه میبافید سپس 9تا پایه کوتاه ، در زنجیره 11، 3تا پایه کوتاه)

 

بافت گردنبند:
22تا زنجیره ببافید (زنجیره پایه)

از زنجیره دوم شروع کنید و 7تا پایه کوتاه ببافید.

4تا زنجیره ببافید. یک بخیه در زنجیره دوم، 1 پایه کوتاه ، 1 پایه بلند تکی، 1 پایه کوتاه در زنجیره 9 از زنجیره پایه.

3تا زنجیره ببافید. یک بخیه در زنجیره دوم، 1 پایه کوتاه ، 1 پایه کوتاه در زنجیره 10 از زنجیره پایه.
3تا زنجیره ببافید. یک بخیه در زنجیره دوم، 1 پایه کوتاه ، 1 پایه کوتاه در زنجیره 11 از زنجیره پایه.

4تا زنجیره ببافید. یک بخیه در زنجیره دوم، 1 پایه کوتاه ، 1 پایه بلند تکی، 1 پایه کوتاه در زنجیره 12 از زنجیره پایه.

1 پایه کوتاه در هر زنجیره های 13تا22 از زنجیره پایه.

گروه وب سایت Hiwoman “هنرهای خانگی و صنایع دستی بانوان – اشتغال بانوان || Hiwoman.ir ” با هدف شناسایی برترین مجلات و نشریات بین المللی و ارائه برترین مدل ها به شما علاقمندان به هنرهای بافتنی اقدام به اشتراک گذاری  آموزش بافت عروسک های Minions می نماید. در این مطالب سعی شده تا مدل های ارائه شده در آنها کاملا منطبق با بروشور های ارائه شده توسط نشریات بین المللی.

آموزش بافت عروسک های مینیون بخش اول
آموزش بافت عروسک مینیون ها بخش دوم
آموزش بافت عروسک مینیون ها بخش سوم
[teleShare]

 

همچنین ببینید

ویدئو آموزش گام به گام کیف سرشونه‌ای چرم دوزی

ویدئو آموزش گام به گام کیف سرشونه‌ای چرم دوزی

ویدئو آموزش گام به گام کیف سرشونه‌ای چرم دوزی در بخش آموزش چرم دوزی به …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.